Category: MUAMALAT

TEGAKKAN EKONOMI ADALAH SATU JIHAD

Ekonomi dan perniagaan itu dianggap jihad fisabilillah oleh Islam kerana berekonomi dan berniaga itu bebannya berat. Berekonomi dan berniaga memerlukan waktu dan masa yang banyak. Berekonomi dan berniaga itu secara langsung atau tidak langsung adalah menyiapkan keperluan dan kepentingan negara dan rakyat di segi makan minum, pakaian, rumah...

BAGAIMANA MENEGAKKAN SYARIAT DI DALAM PERNIAGAAN

Berniaga bukan semata-mata untuk mencari untung kerana di dalam perniagaan tidak semestinya kita sentiasa mendapat untung. Dalam perniagaan sering juga kita menghadapi kerugian. Tujuan perniagaan mengikut Islam sebenarnya ialah untuk memperbesarkan, memperpanjangkan dan memperluaskan aktiviti syariat dan dengan tujuan beribadah dan mendapat pahala yang banyak. Justeru itu di...

TUJUAN BEREKONOMI MENGIKUT KEHENDAK ALLAH

Dalam perjuangan menegakkan dan membangunkan sesebuah masyarakat Islam oleh sesebuah golongan, jemaah atau negara, ekonomi merupakan kekuatan tambahan yang utama selepas tiga kekuatan asas iaitu iman, ukhwah, kesefahaman dan keselarasan. Tanpa tiga kekuatan asas tersebut, kekuatan sesebuah masyarakat Islam tidak akan wujud. Tanpa sebuah masyarakat Islam yang kuat...

EKONOMI MENURUT KEHENDAK ALLAH

Dalam Islam, berekonomi dan berniaga bukan semata-mata untuk mencari duit dan untung. Kalau duit dan untunglah matlamatnya pasti akan ada rebutan. Krisis dan pergaduhan pasti tidak dapat dielakkan. Ekonomi dan perniagaan Islam adalah berteraskan kasih sayang.