Usaha Taqwa Blog

Sesungguhnya Kami Tuhan menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, maka lahirlah berbagai-bagai bangsa, dengan tujuan supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah mereka yang paling bertaqwa.(Surah Al Hujurat: Ayat 13)

APA TUJUAN BERKENAL-KENALAN SESAMA MANUSIA

Dalam Al Quran ada menyebutkan perkara yang berkaitan dengan berkenal-kenalan sesama manusia yang ayat ini nampaknya pendek tetapi ilmunya banyak. Ia dapat menggambarkan hidup manusia yang syumul dan global. Ia menggambarkan kehidupan manusia secara menyeluruh dan menggambarkan manusia di dalam pelbagai aspek kehidupan di dunia ini.

Belajarlah dengan pengalaman ambillah iktibar dengan sebarang kejadian
kita akan mendapat ilmu tanpa belajar. Setiap apa yang terjadi di dunia ini, samada yang bersifat positif mahupun yang bersifat negatif, kalau setakat mata melihat tidak dapat apa-apa, kalau akal yang melihat, dia akan dapat ilmu dengan kejadian itu, kalau hati yang melihat, ia akan dapat iman dan hikmah. Di antara ujian Allah kepada manusia, setiap kejadian Allah tentukan dengan bersebab, padahal Allah  boleh melakukan tanpa sebab agar menjadi ujian kepada manusia, apakah manusia bertuhankan Allah atau mentuhankan sebab.

HIKMAH SETIAP KEJADIAN DARI TUHAN

Mari kita kita melihat apakah hikmah setiap kejadian yang berlaku pada diri kita dan sekeliling kita yang semuanya datang dari Tuhan untuk kita meningkatkan lagi rasa-rasa kehambaan dan rasa-rasa berTuhankan Allah supaya kita mendapat manafaat di sebalik kejadian, peristiwa dan perlakuan.

Cintakan Allah, membawa cinta sesama manusia. Cinta sesama manusia membawa perpaduan sesama sebangsa. Cinta sebangsa membawa cinta sesama manusia. Baru kita tahu perpaduan itu diikat oleh cinta manusia dengan Allah. Rahsia perpaduan adalah cintakan Allah. Allah Taala adalah tali pengikat perpaduan bangsa. Kalau bukan cintakan Allah, cinta sesama manusia tak akan ada. Jika cinta sesama manusia tidak wujud, perpaduan bangsa tidak mungkin menjelma. Formula atau kaedah perpaduan adalah cintakan Allah. Janganlah cari formula-formula atau kaedah selainnya. Perpaduan yang diikat oleh selain Allah. Adalah perpaduan yang reput dan rapuh. Untuk perpaduan bangsa. Marilah kita perjuangkan cintakan Allah lebih dahulu. Setelah cintakan Allah, otomatis perpaduan akan berlaku. Janganlah perjuangkan perkara-perkara lain lebih dahulu. Kalau kita lakukan habis masa terbuang perpaduan bangsa tidak akan menjadi kenyataan. Jangan syak lagi, jangan sangsi. Bahawa perpaduan bangsa itu 
adalah cintakan Allah lebih dahulu. Perjuangkanlah Allah agar dia dicintai. Perpaduan bangsa akan berlaku secara realiti.

APA RAHSIA UNTUK BERSATU-PADU?

Telah menjadi fitrah atau tabiat semula jadi manusia, setiap orang, setiap kaum atau bangsa ingin bersatu-padu. Bahkan sebaliknya, tidak ada sesiapa pun walau apa kaum dan bangsanya, yang suka pada perpecahan. Lebih-lebih lagi kalau perpecahan itu hingga sampai membawa permusuhan dan peperangan.

Firman Allah SWT: Meminta tolonglah dengan sabar dan solat dan sesungguhnya perkara ini sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Surah Al Baqarah Ayat 45

KENAPA MINTA TOLONG DENGAN ALLAH UNTUK SABAR

Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah Ayat 45 yang bermaksud: Meminta tolonglah dengan sabar dan solat dan sesungguhnya perkara ini sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Huraian ayat yang dipangkalnya iaitu meminta tolonglah kepada Allah.Tuhan menganjurkan kepada kita supaya kita meminta pertolongan kepada-Nya, supaya kita boleh bersabar.